ABS bemoeilijkt bandensporenonderzoek


KNMV - 21 januari, 2013

Een van de vele interessante workshops bij het Officialscongres van 2013 op Papendal was te vinden bij de afdeling Verkeer & Opleidingen.

Gastsprekers waren Dries Hop, docent aan de Politieacademie in Apeldoorn en Achilles Damen, Officier van Justitie in de provincies Overijssel en Gelderland. Beiden zijn als vrijwilliger verbonden aan de KNMV Adviesraad Verkeer, die valt onder de afdeling Verkeer & Opleidingen.

Hop, die tevens kerndocent VRO-instructeur is, voerde een zeer indringend en meeslepend betoog over bandensporenonderzoek na ongevallen. Hierdoor kunnen motorrijders niet alleen worden veroordeeld, maar ook vrijgepleit na een ongeval. Nog te vaak is het de enige manier om te achterhalen wat er is gebeurd, al hebben Amerikaanse auto’s tegenwoordig een ‘Event Data Recorder’ en rijden veel Russische automobilisten inmiddels standaard rond met een ingeschakelde on-board camera voor het geval ze vals worden beschuldigd.

Keerzijde van de medaille

Saillant detail is dat de moderne ABS-systemen wel de veiligheid verhogen, maar juist roet in het eten gooien bij sporenonderzoek. ABS is ontwikkeld om het blokkeren van de wielen bij remmen te voorkomen. Daardoor wordt het risico op slippen of onderuit remmen van de motor veel kleiner, maar het betekent ook dat er geen noemenswaardige sporen achterblijven na een ongeval. Waaruit, zo blijkt uit het betoog van Hop, niet alleen de schuld van een bestuurder, maar ook diens onschuld kan worden herleid.

De Nederlandse politie kan desondanks steeds meer uitlezen uit de digitale systemen van auto’s en motoren, zeker als deze zijn uitgerust met een zogeheten ‘CAN bus’-systeem, dat bijvoorbeeld wordt gebruikt voor het uitlezen van storingen in de garage. Ook sommige navigatiesystemen kunnen daarbij uitsluitsel geven, al verschilt dit per merk. Het kan het verschil maken tussen vijftien, negen of drie maanden gevangenisstraf of zelfs vrijspraak. Hetgeen later in de middag glashelder duidelijk werd gemaakt door de tweede gastspreker, Officier van Justitie Achilles Damen.

Bij oudere auto’s en motoren, die niet uitleesbaar zijn, wordt een computersimulatie gemaakt. Voor een oude rot in het vak als Dries Hop tegenwoordig een welkom hulpmiddel, al ‘leest’ hij een bandenspoor als geen ander. Hop toont feilloos het verschil aan tussen een ‘poetsplek’, slijtspoor en driftspoor. Het laatste komt voor als een auto of motor met hoge snelheid door een bocht rijdt. Bij een poetsplek blijft er geen rubber achter op de weg, bij een slijtspoor wel.

Uit al deze verschillende sporen valt vaak tot op enkele km/h’s nauwkeurig te herleiden hoe hard een auto precies reed. Hop kan zelfs zien of er is geremd met de voorrem dan wel de achterrem. “Er is een enorm verschil tussen rijden met 70 km/h of rijden met 50 km/h”, aldus Hop, die zich terdege bewust is van de vreselijke nasleep van ernstige ongevallen. “Het gros van de mensen dat betrokken raakt bij een dodelijk ongeval gaat dit niet in de koude kleren zitten en houdt daar hun hele leven last van.”

Geen vrijbrief

Achilles Damen, die niet alleen Officier van Justitie is maar ook een enthousiast motorrijder, legde uit welke gradaties er zijn in de schuldvraag bij een ongeluk en hoe een proces-verbaal door de Officier van Justitie wordt afgehandeld. Daarbij speelt het gedrag van de dader een belangrijke rol. Wordt er hulp verleend na een ongeval of betuigt de dader achteraf berouw, dan kan dat een lagere straf tot gevolg hebben. Toch is dit geen vrijbrief voor verkeersovertreders of veroorzakers van een ernstig ongeval met zwaar lichamelijk letsel. Zoals Damen het zegt: “Het recht moet zijn loop hebben.” Ook Damen ziet de voordelen in van Verkeers Ongevallen Analyse (VOA). “Daaraan wordt vaak veel meer waarde gehecht tijdens een rechtszaak.”

In de wandelgangen wilde Damen nog wel iets zeggen over de derde rijbewijsrichtlijn. Hij is absoluut geen voorstander van een ontmoedigingsbeleid voor jongeren op het gebied van motorrijden en betreurt het dat er vanaf 19 januari een getrapt rijbewijs wordt ingevoerd. “Met goed opleiden bereik je veel meer resultaat. We moeten jongeren enthousiast blijven maken, want zij zijn de toekomst van het motorrijden. In diverse provincies wordt momenteel een zogeheten VRO-Risico-cursus aangeboden met overheidssubsidie via ROV’s (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid), waarin motorrijders attent worden gemaakt op het herkennen van verkeersonveilige situaties. Hierdoor kunnen zij een defensieve rijstijl ontwikkelen. Momenteel loopt er een onderzoek naar de effecten van deze cursus op de rijveiligheid. Dit is het zogeheten ‘BikeSense’-onderzoek. De uitkomsten hiervan worden medio 2013 bekend gemaakt.

Via de KNMV is het tevens mogelijk om een VRO-cursus te volgen in het opleidingscentrum in Lelystad, waarin de algehele motorrijvaardigheid verder wordt aangescherpt. Snelle beslissers profiteren van een aantrekkelijke vroegboekkorting. Wanneer je in januari een VRO, VRO Plus, VRO Sportief of VRO Risico boekt die plaats vindt in maart of april, dan ontvang je € 25,- korting. Boek je in februari een van die cursussen, dan is je korting € 12,50. KNMV-leden ontvangen bovenop de vroegboekkorting uiteraard ook de € 25,- ledenkorting.