Stem mee in de KNMV Ledenraad!


KNMV - 14 februari, 2013

Met de installatie van de Ledenraad in 2012 is de KNMV een nieuwe weg ingeslagen. Er zijn er nog enkele vacatures voor vrijwilligers met een grote betrokkenheid bij de motorwereld.

Binnen de KNMV is de Ledenraad het orgaan dat namens de districten en de clubs toezicht houdt op het bestuur. Het is de plaats bij uitstek om je stem te laten horen als je betrokken bent bij de motorwereld en daarmee bij het functioneren van de overkoepelende motorbond!

In diverse districten nog enkele vacatures in de Ledenraad; alleen de drie noordelijke provincies hebben al hun stoeltjes bezet. Wie gebruik wil maken van dit democratische recht als KNMV-lid kan zich opgeven als kandidaat. Stuur een mailtje met een korte motivatie naar s.wijkamp@knmv.nl. In de periode van 9 tot 23 april aanstaande is de kandidaatstelling, dan maakt de KNMV de kandidaten bekend. Clubs krijgen rechtstreeks bericht over de vacatures; zij kiezen immers direct hun eigen vertegenwoordigers in de Ledenraad

Stemcommissie en ALV 

De Ledenraadverkiezingen worden begeleid door de Stemcommissie die is belast met het tellen en valideren van de stemmen voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering. Sinds december 2012 kan er elektronisch worden gestemd. De KNMV zoekt nog één vrijwilliger voor deze commissie. Ook voor belangstellenden voor deze functie geldt bovenvermeld e-mailadres om contact op te nemen. 

De KNMV Ledenraad komt twee keer per jaar bijeen tijdens de ALV die wordt gehouden in Congrescentrum Papendal. In 2013 gaat dat gebeuren op: dinsdag 4 juni (om 19.30 uur) en zaterdag 14 december (om 10.00 uur).