Reactie KNMV op wetsvoorstel Wegenverkeerswet


KNMV - 14 februari, 2013

De Tweede Kamer gaat binnenkort in debat over de voorgestelde wijzigingen in de huidige Wegenverkeerswet. Ook voor motorrijders zijn er enkele belangrijke voorstellen voor wijzigingen.

Flexibel schorsen

Allereerst de mogelijkheid om de maximale schorsingstermijn voor kentekenbewijzen flexibeler te regelen. De KNMV is hiervan een groot voorstander, omdat veel motorrijders hun voertuig schorsen in de winter. Niet rijden in de wintermaanden komt ten goede aan de veiligheid op de weg en beperkt de slijtage aan het voertuig. Wel moeten motorrijders dit proces jaarlijks herhalen, hetgeen elk jaar leidt tot extra lasten. De KNMV pleit er dan ook voor deze mogelijkheid meerdere jaren achter elkaar te kunnen toepassen. Een motor hoeft in de periode dat deze is geschorst geen WA-verzekering te hebben. Bovendien ben je in deze periode vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting voor je motor.

Toonplicht kentekenbewijs

In de wijzigingen op de wet is ook een voorstel opgenomen om de toonplicht van het kentekenbewijs te laten vervallen. Zowel de op het kentekenbewijs genoemde informatie als het formaat zijn achterhaald. Alle relevante details kunnen straks dan wel in een digitale database dan wel via een pasje op creditcardformaat worden uitgelezen.

Over het algemeen is de KNMV tevreden met de voorgestelde wijzigingen van de wet en heeft haar specifieke standpunten over bovenstaande voorstellen laten weten aan enkele Kamerleden. Zodra er meer nieuws is over het wetsvoorstel, kun je hierover meer lezen op onze website.