Ongevallen motorrijders leeftijdgebonden?


KNMV - 07 februari, 2013

Oudere motorrijders raken vaker gewond bij een botsing dan jonge collega’s, zegt een Amerikaans onderzoek. Niet te vergelijken met Nederland vindt de KNMV.

Oudere motorrijders van boven de 60 jaar raken vaker gewond na een botsing of een slippartij dan jongere. Volgens een Amerikaans onderzoek is de kans dat 60-plussers na een botsing in het ziekenhuis belanden zelfs drie keer zo groot dan dat bij jonge motorrijders het geval is, aldus de BBC. Krasse knarren hebben na een botsing vooral te maken met ernstig letsel aan borst en ribben, is te lezen in het blad Injury Prevention. Motorclubs in het Verenigd Koninkrijk hebben dezelfde bevindingen, vervolgt de BBC.

De schrijvers van het stuk denken dat dit vooral te maken heeft met het feit dat botten van ouderen minder sterk zijn en dat ze vaak op krachtige motoren rijden.
Ook zouden slechtere ogen en een trager reactievermogen een rol kunnen spelen. Volgens de onderzoekers hebben ouderen over het algemeen meer tijd en geld voor hun hobby. Verder zouden velen op oudere leeftijd een jongensdroom willen realiseren en voor het eerst een motor aanschaffen, maar missen ze de ervaring. Voor het onderzoek werden in de Verenigde Staten de gegevens van 100 ziekenhuizen bestudeerd in de periode van 2001 tot 2008. Ongeveer 1,5 miljoen mensen van boven de 20 jaar belandden in het ziekenhuis na een motorongeluk.

Volgens Arjan Everink, hoofd Opleidingen van de KNMV, kunnen deze resultaten absoluut niet een-op-een worden toegepast op de Nederlandse situatie. Everink: “In ons land zijn de meeste motorrijders die gewond raken tussen de 25 en 45 jaar, terwijl de groep motorrijdende 60-plussers relatief klein is.” Dat is niet het enige punt van kritiek. “We hebben het hier over een Amerikaans onderzoek en de rijopleidingen aldaar zijn niet van hetzelfde niveau als in Nederland. Zo wordt daar in verband met angst voor aansprakelijkheidsclaims alleen op oefenterreinen getraind en niet op de openbare weg. In Nederland gebeurt dat juist wel, omdat in de praktijk dáár de ongevallen plaatsvinden.”

“Onze wijze van opleiden is tien keer beter, de rijkwaliteiten van Amerikaanse motorrijders is niet te vergelijken met die van de Nederlanders. Bovendien rijden in Amerika ook veel oudere motorrijders die helemaal geen opleiding hebben gehad. Kortom: ik herken in dit onderzoek te weinig dat van toepassing kan zijn op de Nederlandse markt”, aldus Everink.

Bronnen: ANP en KNMV