Mogelijk toch APK-plicht voor motoren


KNMV - 25 februari, 2013

De kans dat er Europese wetgeving komt die een APK-keuring voor motoren verplicht stelt is groter geworden. Rapporteur Werner Kuhn van de commissie Vervoer en Toerisme steunt het voorstel van de Europese Commissie om de technische controles uit te breiden naar scooters en motoren.

Volgens de rapporteur van het Europees parlement brengt deze groep weggebruikers een hoog risico met zich mee. De mening van Werner Kuhn is belangrijk omdat hij als rapporteur zorgt voor een gezamenlijk standpunt van de commissie Vervoer en Toerisme. Dit standpunt wordt vervolgens voorgelegd aan het Europees Parlement, waarna de parlementsleden over het voorstel kunnen stemmen. Naar verwachting is dit nog voor de zomer van 2013.

In het conceptverslag (standpunt) dat wordt voorgelegd aan de leden van de commissie Vervoer en Toerisme schrijft de rapporteur wel dat de diverse onderzoeken naar het verband tussen technische mankementen en ongevallen, tweeslachtige resultaten opleveren. Kuhn wil dan ook dat de Europese Commissie deze kwestie verder onderzoekt, evalueert en hiervan uitslag uitbrengt aan de medewetgevers.

Verder wil de rapporteur dat de controlefrequentie wordt aangepast. De Europese Commissie pleit nu nog  voor een jaarlijkse controle.  Werner Kuhn stelt voor om dit aan te passen naar vier jaar na de datum waarop het voertuig voor het eerst is ingeschreven en vervolgens om de twee jaar. Daarnaast moeten de controles worden uitgevoerd  door voldoende geschoolde, opgeleide en onafhankelijke inspecteurs. Ook moeten historische voertuigen worden uitgesloten van het EU-wetgeving en dienen de lidstaten meer vrijheid te krijgen om hun eigen eisen te stellen voor het definiëren en controleren van deze voertuigen.

Tot slot geeft de rapporteur aan dat tijdens de komende debatten in de commissie goed moet worden gekeken naar de gevolgen van het voorstel voor burgers en bedrijfsleven. Onnodige financiële en administratieve lasten moeten voorkomen worden.

Al met al lijkt het erop dat er geen gehoor wordt gegeven aan het standpunt van zowel de Nederlandse regering als de KNMV. De komende tijd blijven we het debat volgen en blijft de KNMV in gesprek met de Europese beleidsbepalers. Op deze manier houden we in de gaten of tijdens debatten in de commissie, in opmars naar het definitieve standpunt, veranderingen optreden.