In 2014 direct A2-rijbewijs voor beginners?


KNMV - 12 februari, 2013

Door een beleidswijziging van het ministerie van I & M kunnen beginnende motorrijders in 2014 waarschijnlijk direct beginnen met het A2-rijbewijs voor de categorie middelzwaar.

Op verzoek van de brancheorganisaties RAI en BOVAG heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu opnieuw gekeken naar de omzetting van de richtlijn voor wat betreft de instroom naar het A2-rijbewijs. Uit deze analyse is gebleken dat de derde Europese rijbewijsrichtlijn voor wat betreft dit punt op meerdere manieren te interpreteren is. Navraag bij de Europese Commissie heeft geleerd dat de richtlijn naast de getrapte toegang ruimte biedt voor een directe toegang tot het A2-examen.

De minister heeft besloten dat de Nederlandse regelgeving op dit punt zal worden aangepast. Daarmee wordt rechtstreekse instroom voor het A2-rijbewijs mogelijk vanaf de leeftijd van 20 jaar. Uiteraard blijft instroom in het A1-rijbewijs voor de lichte motoren vanaf 18 jaar mogelijk, net zoals de directe instroom voor het A-rijbewijs voor zware motoren vanaf 24 jaar.

Arjan Everink, hoofd Opleidingen van de KNMV, geeft aan dat hij ‘een dubbel gevoel’ heeft bij deze laatste ontwikkeling. “Enerzijds is het positief, omdat je hiermee direct kunt instromen op een zwaardere motorfiets, met minder kosten en minder stappen. Anderzijds ondermijnt het de doelstelling van de derde rijbewijsrichtlijn, namelijk het opdoen van ervaring. De vraag die overblijft is dan nog of deze ontwikkeling een positief effect heeft op de rijscholen, of dat dit de nekslag is voor de A1-categorie. Eigenlijk gaan we met deze stap terug naar het oude systeem met een A-beperkt rijbewijs en een A-zwaar rijbewijs, zij het vanaf 20 jaar.”

De aanpassing van de regelgeving en de uitvoeringsprocessen bij de betrokken organisaties, zoals RDW en CBR, zullen zo spoedig mogelijk in gang worden gezet. De wetswijziging die de directe instroom regelt, is naar verwachting begin 2014 van kracht.

Sinds 19 januari 2013 is de derde Europese rijbewijsrichtlijn van kracht in de Nederlandse rijbewijswetgeving en zijn er voor bestuurders van gemotoriseerde tweewielers drie verschillende rijbewijscategorieën: A1, A2 en A. De categorie A1 is geldig voor de lichte categorie motoren, A2 voor de categorie middelzwaar en A voor zware motoren.

Bron: CBR/KNMV