Impuls voor ontwikkeling wegrace


KNMV - 11 februari, 2013

De KNMV toont zich niet gelukkig met de splitsing tussen breedte- en topsport en steekt daarbij de hand in eigen boezem. Duidelijkheid voor de licentiehouder is gewenst.

De afgelopen maanden zijn er nogal wat publicaties geweest die de wegrace aangaan en in het bijzonder geldt dat voor de splitsing tussen breedte- en topsport. Terugkijkend kunnen we als KNMV stellen dat de communicatie vanuit onze kant niet altijd de schoonheidsprijs heeft gewonnen en ook niet heeft bijgedragen aan een stabiele keuzemogelijkheid voor licentiehouders.

Dat hebben wij ons zeker aangetrokken en daarom heeft de KNMV het initiatief genomen om in gesprek te gaan met de leiding van CRT, de organisator van de OW-Cup. Dit gesprek is constructief verlopen en biedt naar onze mening zeker mogelijkheden om samen te onderzoeken of en waar er in de toekomst kan worden samengewerkt.
 
Het is voor de wegracesport in Nederland van groot belang dat breedte- en topsport dicht bij elkaar staan. Uiteraard zullen wij erover berichten als de gesprekken met CRT tot concrete afspraken leiden. Ook met organisaties als de ZAC, MSL en Youngtimers onderzoeken wij waar de topsport en breedtesport elkaar kunnen ontmoeten en verstevigen.

Ondertussen gaat het proces verder om het ONK wegrace, de topsportcompetitie binnen de KNMV, meer body te geven. Een nieuw ingestelde prijzenpot en de gevarieerde Topsportkalender 2013 zijn al gerealiseerd, maar daar zal het niet bij blijven.