APK voor motoren nog niet van de baan


KNMV - 05 februari, 2013

Op dinsdag 22 januari hield de Transportcommissie van het Europees Parlement een hoorzitting over het ‘roadworthiness package’, met onder meer het voorstel om de APK voor motoren te verplichten.

De Europese Commissie verdedigde het voorstel wederom fanatiek. De Commissie vindt dat de cijfers over verkeersongevallen de noodzaak tot dit voorstel aantonen. Met betrekking tot motoren toonde de Commissie cijfers over landen die wel technische keuringen uitvoeren en landen die dat niet doen. De Commissie acht het bewezen dat er een verband bestaat tussen het aantal ongelukken en de aan- of afwezigheid van controles.

Flinterdun bewijs

De FIA (International Automobile Federation) vond de cijfers van de Europese Commissie niet overtuigend. De statistieken van de FIA laten immers zien dat slechts 1% van de ongelukken direct te wijten is aan technische problemen van het voertuig. Volgens de FIA lost een verhoging van de frequentie van de controles dus niets op. Brancheorganisatie van Europese motorfabrikanten ACEM is het daar niet mee eens.

Diverse parlementsleden waren (wederom) erg kritisch over de oplopende kosten voor zowel bezitters, controle-instanties als overheden. Te rigide regelgeving zou kunnen leiden tot enorme extra kosten als het gaat om opleiding, aanschaf van apparatuur en administratie. Enkele andere parlementsleden zagen echter de noodzaak van de investeringen, aangezien anders nooit een harmonisatie van de wet- en regelgeving tussen de 27 EU-lidstaten bereikt kan worden.

Hoe nu verder?

De informatie van deze hoorzitting en de mening van de diverse parlementariërs wordt nu gebruikt om een rapport over het hele pakket op te stellen. Hiervoor zijn drie rapporteurs verantwoordelijk: de heer Werner Kuhn (EVP, Duitsland) en de dames Sehnalova (S&D, Tsjechië) en Savisaar (ALDE, Estland). Dit rapport wordt eind mei 2013 ter stemming voorgelegd aan de Transportcommissie.

Europees Parlementslid Wim van de Camp, die namens het CDA via de Europese Volkspartij (EVP) zich sterk maakt voor onder meer de belangen van motorrijders in Nederland, stelt dat hij verwacht dat de APK voor motoren niet door zal gaan. Dat is voor de KNMV, die een actieve rol speelt in deze discussie, een positief signaal. Maar de lobby is natuurlijk niet voorbij voordat dit voorstel definitief van tafel is.