Europees akkoord over APK-plicht


KNMV - 18 december, 2013

Vandaag hebben vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie een akkoord bereikt over de in te voeren Europese APK-plicht. De boodschap van de KNMV, om de Europese APK-plicht voor motoren niet in te voeren en dit aan lidstaten over te laten, is toch geland bij andere Europese beleidsmakers.

Voor motoren gaat per 2022 weliswaar een APK-plicht gelden, maar als lidstaten aantonen dat zij andere verkeersveiligheidsmaatregelen nemen mogen zij deze categorie uitsluiten van nieuwe wetgeving. Ook de keuringsmethoden en frequentie van keuringen kan door lidstaten zelf worden bepaald. Dit is fantastisch nieuws voor motorrijders.
 
De KNMV gaat bij de implementatie van de wet in Nederland sturen op alternatieve veiligheidsmaatregelen in plaats van de verplichte APK. Dit is in lijn met de visie van minister Schultz van Haegen om de Europese APK-plicht voor motoren niet in te voeren. Het Europees Parlement gaat in februari 2014 stemmen over dit akkoord, maar de KNMV verwacht geen aanpassingen meer.