Dit deden we voor je in 2013!


KNMV - 12 december, 2013

De KNMV voert een actief lobbybeleid. Dit leidt ertoe dat in een aantal belangrijke dossiers de KNMV gevraagd wordt om toelichting te geven in de Tweede Kamer en dat de politiek proactief de KNMV tegemoet treedt als het om de expertise rondom veilig motorrijden gaat.

Dankzij onze inspanningen kunnen we het belang van motorrijders in Nederland gericht onder de aandacht kunnen blijven brengen. Motorrijders vormen een vrij kleine groep binnen de miljoenen weggebruikers die Nederland rijk is. Als motorrijders pur sang kennen we allemaal het adagium ‘defensief rijden’.

Motorvriendelijke wegen

Onze defensieve rijstijl vertoont veel parallellen met de manier waarop wij de belangen van motorrijders behartigen. Zo hebben we vanuit het actieplan ‘Verkeersveiligheid voor motorrijders‘ aan het CROW (het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) gevraagd de richtlijnen voor een veilige weginrichting voor motorrijders te herzien. Dit betekent dat bij een wegontwerp of herinrichting de motorrijder automatisch zal worden meegenomen bij de afwegingen voor het ontwerp. Via een werkgroep van het CROW maken we ons sterk voor een motorrijdervriendelijke bebakening en markering van wegen. Denk bijvoorbeeld aan flexibele onderplaten voor vangrails en motorvriendelijke bermen en taluds (het zogenaamde ‘dwarsprofiel’ van een weg). In de richtlijnen is ook een kanttekening opgenomen dat motororganisaties ‘cable barriers’ afwijzen.

Nieuwe KNMV app

Met de KNMV app op je smartphone wordt motorrijden nog leuker! Bekijk het laatste nieuws, evenementenkalender, clubs bij jou in de buurt, vind motordealers, KNMV partners, bezienswaardigheden, motorstopplaatsen, check onveilige verkeerssituaties, creëer routes en download routes. Allemaal binnen handbereik op je mobiel! Beoordeel en deel met andere KNMV-leden. Met de KNMV app heb je altijd je ledenpas bij de hand, de voordelen van het lidmaatschap en het nummer van de pechhulp.

Meer zekerheid voor rijscholen

Zoals je weet is op 19 januari 2013 de derde rijbewijsrichtlijn ingevoerd. Wij hebben hierover intensief contact gehad met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen), BOVAG Rijopleidingen en de RAI Vereniging, wat onder meer heeft geleid tot een aanpassing van de wet op ons verzoek. Rijscholen mogen vanaf volgend jaar officieel gelijktijdig lesgeven aan motorleerlingen in alle drie categorieën van het motorrijbewijs. Ook wordt de ondergrens voor het A-rijbewijs niet al in 2014 vastgesteld op 50 kW, maar eind 2018. Rijscholen krijgen hierdoor meer tijd om zich voor te bereiden op deze maatregel.

Meerwaarde VRO Risico aangetoond door BikeSense-onderzoek

Vanuit het actieplan Motorveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is het aan het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) gevraagd om te onderzoeken of zij een kader van voorwaarden kunnen maken voor een training die een bijdrage zou kunnen leveren aan het verminderen van het aantal motorslachtoffers. De VRO Risico van de KNMV is in dit onderzoek als voorbeeld genomen, omdat deze training mogelijk zou kunnen voldoen aan de doelstelling. Eind maart 2013 is het BikeSense-rapport gepubliceerd en de uitkomst is buitengewoon gunstig. Het SWOV concludeert dat motorrijders die een training volgen om gevaarlijke verkeerssituaties te herkennen en te voorkómen – onbewust – veiliger gaan rijden. Motorrijders kunnen in meerdere provincies een VRO Risico volgen met subsidie.

Geen ABS-plicht voor motoren gericht op sportgebruik

Nieuwe motoren in Europa moeten vanaf 2016 gaan voldoen aan strengere normen voor veiligheid en uitstoot. Zo wordt een anti-blokkeersysteem (ABS) verplicht voor motoren van meer dan 125cc. Motoren die gericht zijn op sportgebruik, de EU spreekt van enduro- en trialmotoren, worden uitgezonderd van de ABS-verplichting. De KNMV heeft zich hard gemaakt voor deze uitzondering, omdat dit van evident belang is voor de motorsport. Eerder heeft de KNMV al aangegeven wel een meerwaarde te zien in ABS voor motoren die aan het dagelijks verkeer deelnemen. Dit anti-blokkeersysteem biedt dan een toegevoegde waarde.

Hart voor historisch erfgoed

De KNMV maakt zich sterk voor de bezitters van oldtimers. We koesteren onze rijke motorhistorie. Zeker in deze tijden van crisis is het prijzenswaardig dat er nog mensen zijn die het rijdend historisch erfgoed in ere kunnen en willen houden. De recente plannen van de staatssecretaris van Financiën dreigen echter de doodsteek te worden voor deze selecte groep van liefhebbers/verzamelaars.

Gold voor oldtimers tussen 26 en 40 jaar tot op heden vrijstelling van belasting, met ingang van 1 januari 2014 dreigt dit te worden omgezet in een kwarttarief met een maximum van € 120,- per jaar (€ 30,- per kwartaal). Daarmee schiet dit plan, dat voornamelijk bedoeld is om automobilisten uit belastingvrije oude diesels te weren, zijn doel totaal voorbij. Je kunt je voorstellen dat zelfs de grootste liefhebber met pijn in het hart moet afhaken, als hij/zij voor elk pronkstuk in de collectie meerdere keren per jaar een – niet geringe – belastingaanslag krijgt.

Het is bovendien bijna niet te verteren dat deze mensen pas 21 dagen voor het ingaan van deze regeling op de hoogte zijn gesteld. Reden voor ons om aan de Eerste Kamerleden te vragen nog eens kritisch te kijken naar deze plannen.

Blijven strijden tegen APK voor motoren

Een onderwerp dat nog steeds speelt is de APK voor motoren. We houden onverminderd vinger aan de pols bij het Europees Parlement, onder anderen via volksvertegenwoordiger en enthousiast motorrijder Wim van de Camp en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan dit dossier. De KNMV heeft in gesprekken met Europese spelers benadrukt dat motorrijders door het voorstel van de verplichte APK onnodig extra worden belast. Het doel van het oorspronkelijke voorstel, het verbeteren van de verkeersveiligheid, wordt niet bereikt door de voorgestelde maatregelen. Minister Schultz van Haegen en de ministers van andere lidstaten onderschrijven dit standpunt en pleiten ervoor om dit aan de lidstaten zelf over te laten. Met de Europese motorrijders, een grote meerderheid van de lidstaten in de Raad en Europarlementariërs van de commissie Vervoer en Toerisme en de commissie Interne Markt aan onze zijde blijven we strijden tegen de ‘Ja’ van het Europees Parlement. KNMV-directeur Patrice Assendelft: “We zullen ons met hand en tand blijven verzetten om het gezond verstand in Europa te laten zegevieren.”

Hieronder vind je een overzicht van werkgroepen, overlegstructuren en commissies waarin we in 2013 inspraak hadden:

  • Deelname aan een werkgroep van het CBR over de ontwikkeling van nieuwe motorexamens in verband met invoering van de derde rijbewijsrichtlijn.
  • De werkgroep van het CROW voor herziening van de richtlijn bebakening en markering van wegen.
  • De Centrale Examen Commissie van het IBKI (exameninstituut voor rijinstructeurs).
  • De klankbordgroep van het ministerie van Infrastructuur en Milieu die zich bezighoudt met de evaluatie van de wet rijonderricht motorrijtuigen (WRM), waarin alles is vastgelegd wat te maken heeft met de vakbekwaamheid van de rijinstructeur.
  • Deelname aan het overleg van de Divisie Motor (DM) van Brancheorganisatie BOVAG Rijopleidingen.
  • Rijksgecommitteerde namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in het kader van examens rijinstructeurs.
  • Lid van het Motorplatform (www.motorplatform.nl).