Algemene Ledenvergadering KNMV Papendal


KNMV - 14 december, 2013

Ledental motorbond stabiliseert

Tijdens de tweede ALV van 2013 werden belangrijke ontwikkelingen binnen de KNMV toegelicht, waarna de begroting voor het jubileumjaar 2014 werd geaccordeerd.
  
In zijn openingswoord refereerde algemeen voorzitter Jan de Geus aan de stabilisatie van het ledental op plusminus 56.500. Sinds de start van de recessie in 2008, bleef de motorbond tegen de conjunctuur in groeien, maar nu moet een pas op de plaats worden gemaakt. De sterk dalende tendens bij de motorrijexamens maakte de voornaamste ‘visvijver’ van de KNMV minder goed gevuld. Een lager aantal opzeggers zorgde deels voor compensatie.
 
De Geus stond ook stil bij het negatieve imago voor de motorwereld door de landelijke publiciteit rond de 1%MC. Verder kwamen de geluidsproblematiek in de sport en de gevolgen van de bomvolle WK motocrosskalender voor de Nederlandse wedstrijden aan de orde.
  
Na de introductie door de algemeen voorzitter werd bekendgemaakt dat Harry van Daelen, Peter Boer (beiden district West) en Maikel Willemsen (Oost) zijn gekozen als nieuwe leden van de Ledenraad.
 
Vervolgens gaf Patrice Assendelft een toelichting op heikele kwesties als de hogere licentiekosten – als direct gevolg van de veel duurdere verzekeringspolis – en de afname van de subsidies van NOC*NSF. Ook de kosten en de opleidingen van officials en nieuwe workshops voor motorclubs werden aangekaart. Bij de presentatie van de KNMV-directeur waren al antwoorden ingesloten op vragen die vooraf door enkele Ledenraadleden waren ingediend.
  
Een boeiend intermezzo werd op Nationaal Sportcentrum Papendal verzorgd door het gelegenheidsduo Barry Veneman en Bryan Schouten. Gehuld in het fel oranje van de KNMV-selectie vertelde een optimistisch gestemde bondscoach over zijn missie en gaf de Moto3-coureur een fraaie mondelinge samenvatting van zijn raceseizoen dat hem een Grand Prix-contract voor 2014 heeft opgeleverd.
 
Het vaststellen van de begroting voor 2014 werd gevolgd door het initiatief om een werkgroep te formeren die gaat onderzoeken hoe hoog de prijs is om het organisatierisico van onze sport te dekken.
 
Tenslotte keek bestuurslid Harry van Haren terug op zijn eerste jaar als portefeuillehouder voor de districten. Binnen de bond wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van deze regionale afdelingen, die ook volgend jaar op nieuwe impulsen mogen rekenen.