SWOV: Nederlandse 80 km-wegen te smal


KNMV - 12 augustus, 2013

Recent onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft aangetoond dat de Nederlandse 80 km-wegen tot de smalste ter wereld behoren. De stichting noemt een breedte van 2,75 meter per rijbaan, zoals zij die tijdens het onderzoek constateerde, ‘onverantwoord’.

De SWOV komt tot deze alarmerende conclusie in het onlangs uitgebrachte rapport ‘Veiligheidseisen aan het dwarsprofiel van gebiedsontsluitingswegen met limiet 80 km/uur.’ De krappe breedte van het zogenaamde ‘dwarsprofiel’ is voor een deel te herleiden naar het ‘Handboek Wegontwerp’ van het CROW, dat een minimumbreedte van 7,5 meter voorschrijft. Volgens internationaal onderzoek zou dit minimaal 8,5 meter moeten zijn en is een minimumbreedte van 9,5 meter sterk aan te raden.

Het dwarsprofiel van een weg omvat elementen als rijbanen, rijstroken, redresseerstroken, rijrichtingscheiding, buitenbermen, parallelvoorzieningen, taluds/bermsloten en dergelijke.

Terugdringen aantal verkeersslachtoffers

Volgens de SWOV kan een verbreding van de rijstrook naar 3,3 meter een verschil maken van tien procent in het aantal verkeersslachtoffers. Om het aantal frontale botsingen verder terug te dringen pleit de stichting voor een betere rijrichtingscheiding op 80 km-wegen, onder meer door het gebruik van een zogenaamde ‘cable barrier’. Ironisch genoeg brengt zo’n fysieke barrière voor motorrijders juist grotere veiligheidsrisico’s met zich mee. Een motorvriendelijke oplossing is het gebruik van een ‘zachte’ rijrichtingscheiding met een dubbele asstreep, zoals al het geval is op verschillende secundaire wegen in Nederland. Deze maatregel leidt tot 17 procent minder snelheidsovertredingen en inhalen komt dan nauwelijks nog voor. Onderzoek in Amerika heeft aangetoond dat een brede, ‘zachte’ rijrichtingscheiding van minimaal 1 meter kan leiden tot 52 procent minder ongevallen op drukke wegen.

Volgens de SWOV is bij 40 procent van alle Nederlandse 80 km-wegen voldoende ruimte beschikbaar voor een verbreding. 

Wil jij meediscussiëren over de veiligheid van de Nederlandse 80 km-wegen? Neem dan eens een kijkje op ons forum. Je bent van harte welkom en we hopen van je te mogen horen!

Klik hier voor het onderzoek van de SWOV

Klik hier voor het Amerikaanse onderzoek naar het gevaar van fysieke middenbermscheidingen voor motorrijders

Bekijk hier actuele projecten van de KNMV op het gebied van verkeersveiligheid