Schrapresultaat in ONK Enduro competitie 2013


KNMV - 07 augustus, 2013

Diverse keren bereikten de laatste tijd het KNMV Bondsbureau vragen over het al dan niet van toepassing zijn van een schrapresultaat tijdens de ONK Enduro competitie vanwege de ISDE 2013, die wordt georganiseerd op het Italiaanse Sardinië van 30 september tot en met 5 oktober.

Op 15 april 2013 is besloten en aan de licentiehouders per email bericht, dat er een schrapresultaat werd ingevoerd in het ONK 2013 vanwege het feit dat er op 5 oktober een ONK Enduro in Havelte zal worden verreden, terwijl diezelfde 5 oktober op Sardinië de slotdag is van de zesdaagse (ISDE), het Wereldkampioenschap Enduro voor landenteams.
Dit besluit is genomen op basis van artikel 10.5 van het Enduroreglement 2013 (zie de tekst van artikel 10.5 onderaan dit bericht).

Hoewel de KNMV heeft besloten om dit jaar geen Trophy en/of Junior Trophy team af te vaardigen naar de Zesdaagse, blijft het schrapresultaat van kracht omdat er Inters hebben ingeschreven voor de Zesdaagse en deze niet in hun deelname belemmerd mogen worden door het besluit van het bestuur van de KNMV om geen officiële KNMV teams af te vaardigen. Het bestuur van de KNMV heeft dan ook besloten dat het schrapresultaat gewoon van kracht blijft, omdat de ISDE geldt als het WK Enduro voor Landenteams.

Tekst uit Enduroreglement 2013:

10.5 Schrapresultaat
Indien in het kalenderjaar een ONK Enduro samenvalt met een EK of WK Enduro wedstrijd en de KNMV is niet bij machte het wedstrijdschema hierop aan te passen, kan een schrapresultaat worden ingesteld. Het schrapresultaat kan tijdens de voortgang van het seizoen kenbaar worden gemaakt.

Neem voor meer informatie contact op met secretaris van de Commissie OET Rinze Bremmer op 026 3528 517.