Z.K.H. Prins Friso overleden


KNMV - 13 augustus, 2013

De KNMV heeft op maandag 12 augustus met grote droefenis kennisgenomen van het overlijden van Zijne Koninklijke Hoogheid prins Friso en heeft haar medeleven betuigd aan prinses Mabel en haar dochters Luana en Zaria, prinses Beatrix en het koninklijk paar. Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Op de website van het Koninklijk Huis kunt u, indien u dat wilt, een condoleanceregister tekenen.