Motorstem in NOC*NSF-panels


KNMV - 22 augustus, 2013

Om het beleid goed te laten aansluiten bij de wensen van de aangesloten bonden heeft de sportkoepel NOC*NSF dit jaar een sportkadermonitor uitgezet.

Voor deze monitor worden drie panels samengesteld: een voor sporttechnisch kader (bijv. trainers en coaches), een voor arbitrerend kader (sportofficials,  juryleden)  en een voor bestuurlijk kader (voorzitter, penningmeester of clubsecretaris). De panelleden krijgen één keer in de twee jaar een verzoek om een internetvragenlijst in te vullen. Dit kost ongeveer 20 minuten tijd en de eerste vragenlijst wordt komend najaar verstuurd.

Als aangesloten bond is de KNMV van mening dat haar officials en vrijwilligers namens de motorwereld hun stem moeten laten horen. Zij zijn de mensen uit de praktijk en weten wat er binnen de verenigingen leeft en waar behoefte aan is. Vanuit Arnhem is een aantal mensen in een mailing al benaderd, maar belangstellenden kunnen zich ook rechtstreeks opgeven voor de Sportkadermonitor via http://tinyurl.com/inschrijfform-sportkader.