RECTIFICATIE – KNMV Subcommissie Trial


KNMV - 13 augustus, 2013

Recentelijk is er door het KNMV Bondsbestuur groen licht gegeven voor het instellen van een Subcommissie Trial binnen de Commissie OET (Enduro/Offroad/Trial). Hierbij is aanvankelijk de naam van Marcel Brunsveld genoemd als Commissielid.

Dit berust op een misverstand, waarvan de oorzaak aan de zijde van de KNMV ligt. Marcel heeft aangegeven dat zijn agenda het momenteel niet toelaat om zich volledig te richten op de taken die deze functie met zich meebrengt. Marcel treft in deze dus geen blaam. Er zal nu worden gezocht naar een vervanger. Zodra de definitieve samenstelling van de Subcommissie bekend is zal deze door de KNMV bekend worden gemaakt.  

De Subcommissie Trial zal opereren binnen de Commissie OET en de voorzitter van de Subcommissie zal plaatsnemen in de Commissie OET, om daar de trial te vertegenwoordigen.

Met dit besluit is de KNMV van mening dat er een nog betere invulling kan worden gegeven aan de trial-motorsport in Nederland en de ontwikkeling van talentvolle rijders.

De Subcommissie zal vanaf eind augustus operationeel zijn en de volgende personen maken op dit moment deel uit van de Subcommissie:

Voorzitter:

Herman Leunen

(algemene zaken, rapportage, PR)

Commissielid:

Peter van Amersfoort

(reglementen, contactpersoon clubs, Wedstrijdleiding)

De Commissie OET en de nieuwe Subcommissie Trial hebben afgesproken nauw met elkaar samen te gaan werken en nog meer praktische kennis met elkaar te delen.

Het secretariaat op het KNMV Bondsbureau van de Commissie OET en de Subcommissie Trial wordt beheerd door:
 
Rinze Bremmer: r.bremmer@knmv.nl / 026 3528517
Joyce van Dam: j.vandam@knmv.nl / 026 3528539

Voor vragen over de Subcommissie Trial kunt u bij één van beiden terecht.