Aantal motorexamens daalt fors na hausse 2012


KNMV - 15 augustus, 2013

Het aantal praktijkexamens voor het motorrijbewijs A is in het tweede kwartaal van 2013 sterk gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Die dalende trend is ook goed zichtbaar bij de theorie-examens voor de motorrijbewijzen A1 en A. Dat blijkt uit de meest recente kwartaalcijfers van het CBR. Die effecten lijken nog steeds de naweeën van de invoering van de Derde Europese Rijbewijsrichtlijn begin dit jaar.

Deden in het tweede kwartaal van 2012 in totaal nog 6.600 leerlingen een eerste praktijkexamen verkeersdeelname (AVD) voor het motorrijbewijs, dit jaar waren dat er in het tweede kwartaal nog maar 4.538 (van wie 642 voor A1, 0 voor A2 en 3.896 voor A). Bij het eerste theorie-examen is die terugloop nog duidelijker te zien. In het tweede kwartaal van 2013 deden 8.299 kandidaten examen voor A1 en A2. In diezelfde periode vorig jaar ging het nog om meer dan het dubbele aantal (17.851).

Derde Rijbewijsrichtlijn

Voorzitter Peter van Neck van de Vereniging Rijschool Belang (VRB) denkt dat de daling alles te maken heeft met de invoering van de Derde Rijbewijs Richtlijn. Met de oog op de komst van nieuwe regels die begin dit jaar van kracht werden, zouden in 2012 veel mensen haast gemaakt hebben met het halen van hun motorrijbewijs. Dat zou de cijfers enigszins vertekenen.
 
Ook het CBR heeft aanwijzingen dat deze factor van invloed is geweest in 2012. Dat maakt een vergelijking van de kwartalen van 2012 met die van 2013 lastig. “We vermoeden dat mensen nu wachten met het halen van hun motorrijbewijs tot ze 24 zijn”, aldus een woordvoerster. Ze benadrukt dat het vermoedens zijn. Het CBR heeft er geen onderzoek naar gedaan.

2012 afwijkend jaar

De cijfers van de afgelopen jaren ondersteunen inderdaad het vermoeden dat 2012 een afwijkend jaar was voor de motorexamens. Zowel het aantal theorie-examens (69.426 in 2012 tegenover 52.166 in 2011) als het aantal eerste praktijkexamens verkeersdeelname (32.950 in 2012 tegenover 27.079 in 2011) was voor het gehele jaar 2012 hoger dan voor het gehele jaar 2011 en eveneens hoger dan voor het jaar 2010. De hausse in 2012 heeft zich overigens vooral in de tweede helft van het jaar voorgedaan.
 
Van Neck, die zelf geen motorrijlessen geeft, hoort van collega’s die dat wel doen geregeld dat ze merken dat de belangstelling voor motorrijlessen terugneemt. De branchevoorzitter kan zich voorstellen dat de recessie een rol speelt, waardoor mensen eerder afzien van het halen van het motorrijbewijs. Of de terugloop structureel is, zal duidelijk worden aan de hand van de jaarcijfers over 2013. Van Neck: “Je ziet aan de andere kant dat het tweede kwartaal altijd een beetje zwak is omdat veel mensen pas na de zomer beginnen met motorrijlessen. Het gevolg is dat ze dan vaak in de winter examen moeten doen. Dat realiseren ze zich meestal niet.”

KNMV

Ook voor de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) komt de daling in het aantal motorexamens niet als een verrassing. Hoofd Verkeer & Rijopleidingen Arjan Everink krijgt dezelfde signalen vanuit de KNMV-instructeurs. “Dit betekent dus ook dat veel rijscholen vorig jaar extra goed gedraaid hebben. Deze extra omzet dient dus gecompenseerd te worden met het verlies van nu”, constateert Everink.
 
Naast de invoering van de Derde Rijbewijsrichtlijn en de economische malaise ziet hij nog een derde oorzaak voor de teruggang: de late start van het motorseizoen door het aanhoudend slechte weer in het voorjaar.  “Door inzet van de KNMV in de diverse werkgroepen proberen we de drempel om te gaan motorrijden zo laag mogelijk te houden.” Onderwerpen die daarbij naar voren komen zijn onder meer de inrichting van de examens, belastingen en APK.

B-rijbewijs

Het aantal eerste examens voor het B-rijbewijs bleef redelijk constant in het tweede kwartaal van 2013. Vorig jaar lag het aantal eerste aantal praktijkexamens personenauto (inclusief RIS) in het tweede kwartaal op 56.947. Dit jaar ging het in dezelfde periode om 57.447 examens. In het aantal theorie-examens B is ook weinig verschil in de tweede kwartalen van 2012 en 2013. In 2012 ging het om 122.893 examens, in 2013 om 121.487 examens.
 
Ook voor de overige voertuigcategorieën zijn geen opvallende verschuivingen te zien in de kwartaalcijfers van het CBR.

Klik hier om de kwartaalcijfers van het CBR te bekijken.
 
Bron: website www.Verkeerspro.nl, auteur: Yvonne Ton