Nieuwe “non stop”-regel trial in 2013 niet in Nederland van toepassing


KNMV - 03 april, 2013

Het bestuur van de KNMV heeft besloten dat er binnen de trialcompetities in Nederland in 2013 niet volgens de nieuwe “non stop”-regel zal worden gereden.

Eind januari 2013 maakte de FIM bekend dat er in het WK 2013 volgens deze nieuwe regel zal worden gereden en op 15 februari jl. maakte de FIM Europe pas bekend dat in 2013 ook tijdens het EK deze regel van toepassing is.
 
Er zijn een aantal argumenten, waarom het KNMV bestuur tot dit besluit is gekomen om de regel nog niet in Nederland in te voeren.
 
1: Vanwege de korte tijd die nog restte voor aanvang van de competitie ( op 3 maart) was er geen goede voorbereiding van zowel organisatoren als rijders en officials meer mogelijk.
2: Hoewel het op zowel WK- als ook op EK-niveau heel laat bekend gemaakt werd deze regel per 2013 officieel in te voeren, kan dat voor de KNMV niet leidend zijn om direct tot invoering in te moeten gaan. Omdat er in het WK géén, en in het EK tot dit moment slechts 1 deelnemer bekend is, ontbreekt de noodzaak om direct aansluiting te zoeken bij de internationale competities.
3: Er zal uitleg gegeven moeten worden aan organisatoren en rijders over de impact van het “non stop” rijden. Daarnaast zullen organisatoren hun non stops aan moeten gaan passen aan de nieuwe ” non stop” regels. Daarbij zal er vanuit de KNMV expertise worden aangeboden om organisatoren te adviseren hoe zij daarbij te werk zouden kunnen gaan. Ook op club- en jeugdniveau zal men eraan moeten gaan wennen dat er anders (non stop) gereden moet gaan worden. Een regelgeving voor alleen het ONK per 2013 invoeren zou de afstand tussen club en nationaal niveau alleen maar vergroten en rijders op clubniveau zeker niet uitdagen de overstap naar het (O)NK te maken. Kortom: alle rijders moeten eerst de kans krijgen om zich voor te bereiden en te trainen op de nieuwe “non stop” regels en dat was op deze korte termijn niet voldoende mogelijk.
4: De KNMV-officials zullen ook eerst goed geïnformeerd moeten worden en in de praktijk moeten ervaren wat deze wijziging inhoudt, voordat er op (O)NK-niveau kan worden opgetreden.
 
Het is het belang van de sport dat er een goede voorbereiding komt op deze nieuwe, ingrijpende wijziging in de trialsport. Daar zal het seizoen 2013 voor worden benut en op basis van de ervaringen van dit jaar, zowel nationaal als internationaal, zou kunnen worden besloten tot invoering van deze regel per 2014.
 
Dat zal uiteraard tijdig worden bekendgemaakt.