Mogelijk toch geen Europese APK-plicht voor motoren

Europees Parlement in Brussel

KNMV - 24 april, 2013 FOTO - Europees Parlement in Brussel

De leden van de commissie Vervoer en Toerisme van het Europees Parlement hebben dinsdag 23 april gesproken over de verplichte Europese APK voor motoren.

Naar aanleiding van de reacties van andere Europarlementariërs en het gevoerde debat gaf de rapporteur gisteren het volgende aan: “Als we met elkaar stappen verder willen komen, dan moeten we mogelijk bepalen om de APK-plicht voor motoren aan de lidstaten zelf over te laten en deze groep dus buiten de Europese APK-plicht laten vallen”, aldus Werner Kuhn.

Eerder gaf Werner Kuhn, die als rapporteur verantwoordelijk is voor een gezamenlijk standpunt van de commissie Vervoer en Toerisme, aan dat hij het voorstel van de Europese Commissie om de technische controles uit te breiden naar scooters en motoren steunt.

Stevige onderhandelingspositie

Minister Schultz heeft in de Europese Transport Raad al eerder aangegeven dat het onnodig en ongewenst is om op Europees niveau de APK-plicht in te voeren voor motoren. De verschillen tussen lidstaten zijn zo groot, dat de landen dit zelf moeten regelen. De minister gaf eerder wel aan dat zij positief staat tegenover de aanpak van fraude en harmonisatie van de keuringseisen en – methoden. Het is voor rapporteur Kuhn van belang steun te krijgen op het volledige voorstel, dat betekent dat hij mogelijk meegaat met het standpunt van de regering en de KNMV. En dus de verplichte Europese APK voor motoren los laat, anders lopen de onderhandelingen over de andere kernpunten van het voorstel op niets uit. 

De KNMV is tevreden over de inbreng van de Europarlementariërs op het voorstel, het lijkt de goede kant op te gaan. Zo heeft inmiddels de commissie Interne Markt laten weten dat zij van mening zijn dat gemotoriseerde tweewielers niet onder de Europese APK vallen. De commissie Interne Markt adviseert de commissie Vervoer en Toerisme.

Op 30 mei stemt de commissie Vervoer en Toerisme over het voorstel. Dit standpunt wordt vervolgens voorgelegd aan het Europees Parlement, waarna de parlementsleden over het voorstel kunnen stemmen. Naar verwachting is dit nog voor de zomer van 2013. De komende tijd blijven de KNMV het debat volgen en blijft de KNMV in gesprek met de Europese beleidsbepalers om te toetsen of de APK-plicht voor motoren ook daadwerkelijk uit blijft.