Bermongevallen eisen veel levens


KNMV - 18 april, 2013

Ondanks alle maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen om de inrichting van bermen veiliger te maken, daalt het aantal bermongevallen met een dodelijke afloop minder snel dan het totale aantal dodelijke ongevallen op de Nederlandse wegen.

Dat stelt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in een dieptestudie naar bermongevallen die recent is gepubliceerd. Jaarlijks vinden er in Nederland 230 dodelijke bermongevallen plaats en nog eens 1.100 bermongevallen waarbij één of meerdere mensen gewond raken
.
Het SWOV-onderzoek vond plaats tussen 1 september 2009 en 31 oktober 2010 in de politieregio’s Haaglanden en Hollands Midden. De resultaten zijn onder meer vergeleken met een soortgelijk onderzoek dat is uitgevoerd in Zeeland.

In de onderzoeksperiode ging het om 28 bermongevallen, waarvan de meeste eenzijdige ongelukken. Bij de ongelukken waren dertig voertuigen betrokken en 52 inzittenden. Van de inzittenden is 8 procent overleden.

Weekend

De onderzoekers hebben alle ongelukken uitvoerig geanalyseerd door te praten met de betrokken automobilisten, te kijken naar de locatie, de schade aan de voertuigen en naar het eventuele letsel van de inzittenden. Daaruit bleek dat veel ongelukken in het weekend gebeurden, op 80 km/uur-wegen en in bochten. Jonge mannen tussen de 18 en 24 jaar zijn oververtegenwoordigd onder de bestuurders die in de berm terecht komen.

Risicovol rijgedrag eist de meeste slachtoffers, gevolgd door ongelukken waarbij de bestuurder schrok van een onverwachte gebeurtenis in het verkeer en daarna plotseling zijn of haar koers wijzigde.

De onderzoekers stellen een uitgebreid scala aan aanvullende maatregelen voor. Om te voorkomen dat automobilisten van de rijbaan raken denken ze bijvoorbeeld aan het aanbrengen van overdwarse ribbels op de rijstrook voor de bocht, inspectie van krappe bogen en bebakening ervan en voorlichting over routekeuze.

Minder kans op letsel

Maatregelen die de kans op ernstig letsel moeten verminderen zijn bijvoorbeeld het overkappen van sloten met een wildrooster, wielklemconstructies toepassen in bochten met een krappe boogstraal en een voertuigsysteem dat voorkomt dat bestuurders erg abrupte stuurbewegingen kunnen maken.

Om bestuurders die in de berm dreigen te raken meer tijd en ruimte te geven voor correctie denkt SWOV onder meer aan het verplaatsen van obstakels en aanbrengen van flauwere taludhellingen.

Bron: Verkeerspro

Lees hier het rapport over de dieptestudie van het SWOV.

Lees hier meer over de betrokkenheid van de KNMV bij het actieplan ‘Verkeersveiligheid voor Motorrijders’.

Lees hier meer over het cursusaanbod van de KNMV, waar je onder meer een VRO, VRO Plus (met bermvlucht als vast onderdeel van de cursus) of VRO Risico (anticiperen op gevaarlijke verkeerssituaties) kunt volgen.