Akkoord over motorrijtuigenbelasting voor oldtimers


KNMV - 25 april, 2013

De politiek heeft een akkoord bereikt over de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor oldtimers. Dit akkoord geldt ook voor motorfietsen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Vanaf 1 januari 2014 geldt een vrijstelling MRB voor alle motorfietsen vanaf 40 jaar en ouder.
  • Er komt een overgangsregeling voor motorfietsen die ouder zijn dan 26 jaar maar nog geen 40 jaar. Deze motorfietsen komen in aanmerking voor een kwarttarief in de MRB van circa € 30 per jaar mits er in de maanden december, januari en februari geen gebruik wordt gemaakt van de openbare weg. Uitgangspunt van de regeling is dat het dagelijks gebruik van oldtimers zoveel mogelijk wordt voorkomen. Deze regeling loopt tot 2028.
  • Het MRB-tarief geldt voor minimaal één kalenderjaar, zodat niet gebruik kan worden gemaakt van de schorsingsregeling en het kwarttarief in één jaar.

Klik hier voor meer informatie over het schorsen van voertuigen.

?