Sportmotoren buiten schot ABS-verplichting EU


KNMV - 17 oktober, 2012

De commissie Interne Markt van het Europees Parlement heeft donderdag voor nieuwe regels gestemd om motoren veiliger en schoner te maken. Vanaf 2016 dienen alle nieuwe motoren boven de 125cc te zijn uitgerust met een anti-blokkeer remsysteem (ABS). Motoren die gericht zijn op sportgebruik worden echter uitgezonderd van de nieuwe regels.

Het gaat in totaal om zo’n 30 miljoen voertuigen. KNMV-directeur Patrice Assendelft is verheugd dat de visie van de motorbond is verwerkt in het akkoord wat momenteel voorligt. “De mogelijkheid van uitzondering voor motoren gericht op sportgebruik is van evident belang voor de enduro- en wegracesport”, aldus Assendelft.

Dat ABS voor wegmotoren nu verplicht wordt gesteld is niet volgens de wens van de motorbond. De KNMV stelde tijdens een hearing in maart 2011 in Brussel namelijk voor om een anti-blokkeer remsysteem niet verplicht te stellen, maar sterk aan te bevelen. Desondanks kan de motorbond zich zeer zeker wel vinden in de voorgelegde tekst aan de Raad en het Europees Parlement. De KNMV is van mening dat ABS een toegevoegde waarde heeft voor motoren die aan het dagelijks verkeer deelnemen.

Het door de commissie goedgekeurde voorstel moet nu nog formeel worden goedgekeurd door de Raad en het Europees Parlement. Het voorstel wordt in stemming gebracht tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement in november. Naar verwachting wordt het voorstel vervolgens door de Raad ondertekend in januari 2013.