Kandidaten KNMV ledenraad gezocht


KNMV - 17 oktober, 2012

In de Algemene Vergadering van 14 mei 2012 zijn er voor de KNMV nieuwe statuten aangenomen. Een van de gevolgen is dat in december afscheid wordt genomen van de huidige ledenraad en een nieuwe ledenraad wordt ingesteld. De werving hiervoor is gestart.

De ledenraad is actief betrokken bij de besluitvorming binnen de KNMV. Leden wordt gevraagd om minimaal drie jaar lang, ten minste twee Algemene Ledenvergaderingen per jaar bij te wonen. In de raad nemen 40 leden zitting. Hiervan zijn 10 posities gereserveerd voor leden van bij de KNMV aangesloten clubs en 30 voor individuele leden.

Individuele leden
Interesse om als individueel lid zitting te nemen in de Ledenraad? Bekijk in het Reglement Ledenraadsleden of de werkzaamheden van de Ledenraad u aanspreken. Stuur indien dit het geval is voor 27 oktober 2012 een motivatiebrief met pasfoto naar: KNMV, Postbus 650, 6800 AR Arnhem of via de mail: s.wijkamp@knmv.nl.

Zitting in de Ledenraad via een bij de KNMV aangesloten club
Het clubbestuur van een bij de KNMV aangesloten club kan een geïnteresseerd lid aanmelden door de pasfoto en motivatie van deze persoon naar de KNMV te sturen (KNMV, Postbus 650, 6800 AR Arnhem of via de mail: s.wijkamp@knmv.nl.

Stemming
Bent u niet verkiesbaar, maar wilt u wel graag meebepalen wie er namens u in de Ledenraad komt? Vanaf 8 november is het mogelijk om via ‘Mijn KNMV’ uw stem uit te brengen op uw favoriete individuele kandidaat of clubvertegenwoordiger.